Акция 18

В офисе Европарламента, Барселона, при вручении премии Сахарова

Читайте также: